Św. Jan Paweł II

JAN PAWEŁ II (1920-2005)

Modlitwa o wstawiennictwo św. Jana Pawła II

Janie Pawle II nasz święty orędowniku,
Wspomożycielu w trudnych sprawach
Ty, który swoim życiem świadczyłeś
wielką miłość do Boga i ludzi
Prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi
w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym.
Przez miłość i wielkie cierpienie ofiarowane za bliźnich,
co dzień zbliżałeś się do świętości.
Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie…
Wierząc, że przez Twoją wiarę,
modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga
Z ufnością w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy.
Pragnę przez Jezusa i Maryję
Za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

 Setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II Wielkiego

W pobożności polskiej maj jest szczególnym miesiącem, w którym w codziennej modlitwie przez wstawiennictwo Matki Bożej zanosimy do Boga Ojca prośby i błagania. W ciągu całego swojego życia modlitwy przez Jej pośrednictwo zanosił również Karol Wojtyła, a potem papież św. Jan Paweł II, oddając się całkowicie w Jej matczyne ręce, co wyraził w swoim biskupim i papieskim zawołaniu Totus Tuus. W tym roku w jeszcze bardziej doniosły sposób chcemy dziękować za życie i pontyfikat naszego wielkiego Rodaka, obchodząc setną rocznicę jego urodzin.

Słowa Jana Pawła II stanowią dla wielu osób źródło inspiracji i natchnienia. Mają w sobie głębię i siłę. Pozwalają dostrzec to, czego do tej pory nie zauważaliśmy.

MYŚLI ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

  1. Nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności, jakie panują w naszych sercach.
  2. Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb.
  3. Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia.
  4. Powiedz mi, jaka jest twoja miłość, a powiem ci, kim jesteś.
  5. Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.
  6. Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę.
  7. Praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy.
  8. Jak można kochać Boga, który jest niewidzialny, nie kochając człowieka, który jest obok nas.
  9. Każde pokolenie powinno zdawać sobie sprawę, iż wolność nie polega na tym, żeby robić, co nam się żywnie podoba, ale na prawie do robienia tego, co należy.
  10. Wczoraj do Ciebie nie należy. Jutro niepewne… Tylko dziś jest Twoje