Pozostałe Odpusty

ODPUSTY ZATWIERDZONE DLA POLSKI..

  • Uczestnictwo w nabożeństwie Gorzkich Żalów jeden raz w okresie Wielkiego Postu w jakimkolwiek kościele na terenie Polski – odpust zupełny,
  • Od stycznia 2002 r. za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy przed  Najświętszym  Sakramentem Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum – odpust zupełny.

Powyższe opracowanie, może  nie wyczerpuje całej nauki Kościoła dotyczącej odpustów. Mam  jednak nadzieję, że zachęci wszystkich czytających do podejmowania wysiłków zmierzających do uzyskiwania ich nawet codziennie i ofiarowywania za siebie lub zmarłych.

                                              

                                                                                         Ks. Antoni Spórna