Godzinki o Niepokalanym Poczęciu

GODZINKI DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Godzinki to nabożeństwo spopularyzowane wśród wiernych świeckich w średniowieczu, przypominające strukturą brewiarz, odmawiany przez duchownych. Istniało wiele tego typu nabożeństw. Początkowo były one przekazywane ustnie lub spisywane w rękopisach. Jeszcze szerzej rozpowszechniły się wraz z wynalezieniem druku – modlitewniki były jednymi z pierwszych drukowanych książek. Z tych licznych nabożeństw do naszych czasów przetrwały Godzinki do NMP. Ich tekst oparty jest na symbolice biblijnej, opisując przymioty Maryi licznymi obrazami wziętymi z Pisma Świętego. Zrozumienie tej symboliki wymaga nieraz sięgnięcia do pierwotnego tekstu. Czym bowiem jest „plaster miodu Samsona” i dlaczego jest on symbolem zwycięstwa Maryi, czystej i niepokalanej pośród pełnego brudu świata? Aby zrozumieć ten obraz, trzeba przypomnieć sobie fragment Księgi Sędziów (Sdz 14,8-9). Kolejny symbol bramy skierowanej na wschód związany jest ze świątynią jerozolimską: to brama, która miała pozostawać zamknięta dla ludzi, była ona przeznaczona dla samego Boga (por. Ez 44,1-3). W podobny sposób Maryja stała się świątynią Boga, który zamieszkał w jej łonie.
Godzinki są nabożeństwem, które tradycyjnie związane jest szczególnie z okresem Adwentu, nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby odmawiać je lub śpiewać także w innych okresach roku liturgicznego.

JUTRZNIA                                                                                                                    do odmawiania o świcie

Zacznijcie wargi nasze, chwalić Pannę świętą,

Zacznijcie opowiadać cześć jej niepojętą.

Przybądź nam miłościwa pani, ku pomocy,

A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,

I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.

Jak była na początku i zawsze i ninie,

Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Zawitaj Pani świata, niebieska Królowa,

Witaj, Panno nad panny, gwiazdo porankowa!

Zawitaj, pełna łaski, prześliczna światłości,

Pani, na pomoc świata śpiesz się, zbaw nas z złości!

Ciebie Monarcha wieczny od wieków swojemu,

Za Matkę obrał Słowu Jednorodzonemu;

Przez które ziemi okrąg i nieba ogniste,

I powietrze i wody stworzył przeźroczyste,

Ciebie, Oblubienicę przyozdobił sobie,

Bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie.

 1. Wybrał Ją Bóg i wywyższył ponad wszystko,
 2. I wziął Ją na mieszkanie do przybytku swego.
 3. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
 4. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz, wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawym okiem miłosierdzia swego i uproś nam u Syna swego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, abyśmy, którzy teraz święte Twoje Niepokalane Poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywamy, wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli; co niechaj da Ten, któregoś Ty o Panno, porodziła, Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje w Trójcy Świętej jedyny, Bóg na wieki wieków.

 1. Amen.
 2. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
 3. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
 4. Błogosławmy Panu,
 5. Bogu chwała.
 6. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
 7. Amen.

PRYMA

do odmawiania o godzinie 6:00 rano

 

Przybądź nam miłościwa pani, ku pomocy,

A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,

I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.

Jak była na początku i zawsze i ninie,

Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Zawitaj Panno mądra, domie poświęcony,

Siedmioma kolumnami pięknie ozdobiony.

Od wszelakiej zarazy świata ochroniona,

Pierwej święta w żywocie matki, ni zrodzona.

Tyś Matką wszech żyjących, Tyś jest Świętych drzwiami;

Nowa gwiazdo z Jakuba, Tyś nad Aniołami.

Ogromna czartu jesteś, w szyku obóz silny,

Bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny.

 1. Sam Ją stworzył w Duchu Świętym,
 2. I wyniósł ją nad wszystkie dzieła rąk swoich.
 3. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
 4. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
 5. Błogosławmy Panu,
 6. Bogu chwała.
 7. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
 8. Amen.

TERCJA

do odmawiania o godzinie 9:00 rano

 

Przybądź nam miłościwa pani, ku pomocy,

A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,

I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.

Jak była na początku i zawsze i ninie,

Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Witaj arko przymierza, tronie Salomona,

Tęczo wszechmocną ręką, z pięknych farb złożona.

Tyś krzak Mojżeszów boskim ogniem gorejąca,

Tyś różdżka Aaronowa, śliczny kwiat rodząca.

Brama rajska zamkniona, runo Gedeona,

Tyś niezwyciężonego plastr miodu Samsona.

Przystało, aby Cię Syn tak zacny od winy

Pierworodnej zachował i zmazy Ewinej.

Który Ciebie za matkę obierając sobie,

Chciał, by przywara grzechu nie postała w Tobie.

 1. Ja mieszkam na wysokościach,
 2. I tron mój w słupie obłoku.
 3. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
 4. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
 5. Błogosławmy Panu,
 6. Bogu chwała.
 7. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
 8. Amen.

SEKSTA

do odmawiania w południe

Przybądź nam miłościwa pani, ku pomocy,

A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,

I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.

Jak była na początku i zawsze i ninie,

Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Witaj świątynio Boga w Trójcy jedynego,

Tyś raj Aniołów, pałac wstydu panieńskiego.

Pociecho utrapionych, ogrodzie wdzięczności,

O palmo cierpliwości, o cedrze czystości!

Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona,

Święta i pierworodną zmazą niedotkniona.

Miasto Pańskie i brama na wschód wystawiona,

Wszelkąś łaską, jedyna Panno, wypełniona.

 1. Jak lilia między cierniem,
 2. Tak przyjaciółka moja między córkami Adamowymi.
 3. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
 4. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
 5. Błogosławmy Panu,
 6. Bogu chwała.
 7. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
 8. Amen.

NONA

do odmawiania o godzinie 3:00 po południu

Przybądź nam miłościwa pani, ku pomocy,

A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,

I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.

Jak była na początku i zawsze i ninie,

Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Witaj, miasto ucieczki, wieżo utwierdzona,

Dawidowa basztami i bronią wzmocniona.

Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała,

Przez Cię władza piekielnych mocarzów stajała.

O mężna biołogłowo, Judyt wojująca.

Od niewoli okrutnej lud swój ratująca.

Rachel ożywiciela Egiptu nosiła,

Nam Zbawiciela świata Maryja powiła.

 1. Wszystka piękna jesteś przyjaciółko moja,
 2. A zmaza pierworodna nigdy w Tobie nie postała.
 3. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
 4. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
 5. Błogosławmy Panu,
 6. Bogu chwała.
 7. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
 8. Amen.

NIESZPORY

do odmawiania wieczorem

Przybądź nam miłościwa pani, ku pomocy,

A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,

I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.

Jak była na początku i zawsze i ninie,

Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Witaj światło z Gabaon, coś zwycięstwo dało,

Z Ciebie Słowo Przedwieczne w ciało się przybrało.

Aby człowiek z padołu powstał wywyższony,

Niewiele od Aniołów jest on umniejszony.

Słońca tego promieńmi Maryja jaśnieje,

W poczęciu swym, jak złota zorza światłem sieje.

Między cierniem lilija kruszy łeb smokowi,

Piękna jak w pełni księżyc, świeci człowiekowi.

 1. Jam sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość nieustająca,
 2. I jako mgła okryłam wszystką ziemię.
 3. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
 4. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
 5. Błogosławmy Panu,
 6. Bogu chwała.
 7. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
 8. Amen.

KOMPLETA

do odmawiania przed udaniem się na spoczynek

Niech nas Syn Twój, o Pani, do siebie nawróci,

A swoje zagniewanie niech od nas odwróci.

Przybądź nam miłościwa pani, ku pomocy,

A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,

I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.

Jak była na początku i zawsze i ninie,

Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Witaj, Matko szlachetna w panieńskiej czystości,

Gwiazdami uwieńczona, Pani łaskawości.

Niepokalana, czystsza niźli Aniołowie,

Po prawej stronie Króla stoisz w złotogłowie.

O Rodzicielko łaski, nadziejo grzeszących,

O jasna gwiazdo morska, o porcie tonących.

Brama rajska, niemocnych zdrowie w Twej obronie,

Niech Boga oglądamy na górnym Syjonie.

 1. Jako olej wylany, o Maryjo, Imię Twoje,
 2. Słudzy Twoi zakochali się bardzo w Tobie.
 3. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
 4. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
 5. Błogosławmy Panu,
 6. Bogu chwała.
 7. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
 8. Amen.

OFIAROWANIE GODZINEK

Z pokłonem Panno Święta, ofiarujem Tobie

Te godzinki ku większej czci Twej i ozdobie;

Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła,

A przy śmierci nam słodką Opiekunką była.

Antyfona

Tać to różdżka, w której ani pierworodnej, ani uczynkowej winy skaza nie postała.

 1. W poczęciu Swoim, Panno, niepokalanaś była.
 2. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

Módlmy się: Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny godne Synowi swemu przybytek zgotował, Ciebie prosimy, abyś przez wstawiennictwo Tej, którąś dla przewidzianej śmierci tego Syna od wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanymi przyjść do siebie dozwolił. Przez Chrystusa Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

 1. Amen.