Boże Ciało 2020

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (łac. Sollemnitas Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi), pot. Boże Ciało– uroczystość liturgiczna w Kościele katolickim dla uczczenia Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, obchodzona jest w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego, a we Włoszech w niedzielę po uroczystości Trójcy Świętej. Jest świętem nakazanym. Po raz pierwszy uroczystość obchodzona była w Leodium (Liège) w 1246, a w 1317 ustanowiona jako święto dla całego Kościoła zachodniego. W Polsce zostało wprowadzone przez biskupa Nankiera na synodzie w Krakowie w 1320. W Kościele unickim święto zostało wprowadzone na synodzie zamojskim w 1720. Zewnętrzną formę święta stanowią procesje prowadzone do 4 ołtarzy. Procesyjnie przenoszona jest monstrancja z Najświętszym Sakramentem. Na zakończenie udzielane jest uroczyste błogosławieństwo sakramentalne.                                    (wikipedia)

Boże Ciało 11.06.2020

W tym  roku uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało ) rozpoczęliśmy  Mszą  świętą  o godz.1000

u     XX Zmartwychwstańców .  Po mszy  procesja  Eucharystyczna do  czterech  ołtarzy. Ołtarz I  budują Strażacy . Ołtarz II Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cedronu, Ołtarz III  rodzice i młodzież kl. VIII,  Ołtarz  IV przygotowują rodzice dzieci komunijnych  – przy  kościele .                                                                                                               Udział w procesji to publiczne wyznanie wiary w obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.