Nabożeństwa Majowe

Nabożeństwa majowe – znaczenie, tradycja i współczesność

Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej. Słynne „majówki” – nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski. Jego centralną częścią jest Litania Loretańska.

Początków tego nabożeństwa należy szukać w pieśniach sławiących Maryję Pannę znanych na Wschodzie już w V wieku. Na Zachodzie poświęcenie majowego miesiąca Matce Bożej pojawiło się dopiero na przełomie XIII i XIV w., dzięki hiszpańskiemu królowi Alfonsowi X. Zachęcał on by wieczorami gromadzić się na wspólnej modlitwie przed figurami Bożej Rodzicielki.

Nabożeństwo majowe bardzo szybko stało się popularne w całej chrześcijańskiej Europie. Jeden z mistyków nadreńskich, dominikanin bł. Henryk Suzo, w swoich tekstach wspomina, że jeszcze jako dziecko w maju zbierał na łąkach kwiaty i zanosił je Maryi. W XVI w. upowszechnieniu nabożeństwa sprzyjał wynalazek druku. Po raz pierwszy maj został nazwany miesiącem Maryi w wydanej w 1549 r. w Niemczech książeczce „Maj duchowy”, która była odpowiedzią na Reformację.

W wielu żywotach świętych oraz kronikach zakonnych można wyczytać o majowym kulcie Maryi Panny. Dobrym przykładem jest św. Filip Nereusz, który gromadził dzieci przy figurze Matki Bożej, zachęcał do modlitwy i do składania u jej stóp kwiatów. Podobne zwyczaje opisują XVII wieczne kroniki włoskich dominikanów.

Ojcem nabożeństw majowych jest żyjący na przełomie XVII i XVIII wieku w Neapolu jezuita o. Ansolani. Organizował on w kaplicy królewskiej specjalne koncerty pieśni maryjnych, które kończył uroczystym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Wielkim propagatorem tej formy czci Matki Bożej był jezuita, o. Muzzarelli, który w 1787 r. wydał specjalną broszurkę, którą rozesłał do wszystkich włoskich biskupów.

Pomimo kasaty jezuitów przez Klemensa XIV, o. Mazurelli wprowadził nabożeństwo majowe w kościele Il Gesu w Rzymie. Rozpowszechnił je również w Paryżu, towarzysząc papieżowi Piusowi VII podczas koronacji Napoleona Bonaparte. To właśnie Pius VII obdarzył nabożeństwo majowe pierwszymi odpustami. W 1859 r. kolejny następca św. Piotra – Pius IX, zatwierdził obowiązującą do naszych czasów formę nabożeństwa, składającego się z Litanii Loretańskiej, nauki kapłana oraz uroczystego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

Litania Loretańska, która jest główną częścią nabożeństw majowych, powstała prawdopodobnie już w XII w. we Francji. Zebrane wezwania sławiące Maryję Pannę zatwierdził 11 czerwca 1587 r. papież Sykstus V. Swoją nazwę zawdzięcza włoskiej miejscowości Loreto, gdzie była niezwykle popularna. Ponieważ często modlący się dodawali do niej własne wezwania, w 1631 r. Święta Kongregacja Obrzędów zakazała dokonywania w tekście samowolnych zmian.

 

Nowe wezwania posiadały aprobatę Kościoła i wynikały z rozwoju mariologii. W Polsce jest o jedno wezwanie więcej. W okresie międzywojennym, po zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, za zgodą papieża Piusa XI, do Litanii dołączono wezwanie “Królowo Polski”.

W wielu miejscowościach wierni modlą się na “majowym” nie tylko w kościołach, ale także przy kapliczkach czy na ulicach miast.

W Polsce pierwsze odnotowane nabożeństwa majowe zostały wprowadzone w 1838 r. przez jezuitów w Tarnopolu. W połowie XIX w. „majówki” odprawiane już były w wielu miastach, m.in. w Warszawie w kościele Św. Krzyża, w Krakowie, Płocku, Toruniu, Nowym Sączu, Lwowie i Włocławku.

 

 

 

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Kyrie eleison.                                                                                                  Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże                                                                              Święta Maryjo, módl się za nami.                                                                    Święta Boża Rodzicielko                                                                                Święta Panno nad pannami                                                                             Matko Chrystusowa                                                                                       Matko Kościoła                                                                                             Matko łaski Bożej                                                                                           Matko nieskalana                                                                                           Matko najczystsza                                                                                         Matko dziewicza                                                                                           Matko nienaruszona                                                                                       Matko najmilsza                                                                                           Matko przedziwna                                                                                         Matko dobrej rady                                                                                         Matko Stworzyciela                                                                                         Matko Zbawiciela                                                                                           Matko łaski Bożej                                                                                           Panno roztropna                                                                                             Panno czcigodna                                                                                           Panno wsławiona                                                                                           Panno można                                                                                                 Panno łaskawa                                                                                             Panno wierna                                                                                         Zwierciadło sprawiedliwości                                                                           Stolico mądrości                                                                                         Przyczyno naszej radości                                                                               Przybytku Ducha Świętego                                                                         Przybytku chwalebny                                                                                 Przybytku sławny pobożności                                                                           Różo duchowna                                                                                             Wieżo Dawidowa                                                                                                 Wieżo z kości słoniowej                                                                                 Domie złoty                                                                                                     Arko przymierza                                                                                           Bramo Niebieska                                                                                         Gwiazdo zaranna                                                                                 Uzdrowienie chorych                                                                                 Ucieczko grzesznych                                                                               Pocieszycielko strapionych                                                                     Wspomożenie wiernych                                                                               Królowo Aniołów                                                                                         Królowo Patriarchów                                                                                   Królowo Proroków                                                                                       Królowo Apostołów                                                                                         Królowo Męczenników                                                                                 Królowo Wyznawców                                                                                     Królowo Dziewic                                                                                           Królowo wszystkich Świętych                                                                       Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta                                                     Królowo wniebowzięta                                                                                 Królowo różańca świętego                                                                                       Królowo rodzin                                                                                               Królowo pokoju                                                                                             Królowo Polski

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,zmiłuj się nad nami.