Droga Krzyżowa

Droga krzyżowa

Droga Krzyżowa (łac. via crucis) – w Kościele katolickim nabożeństwo wielkopostne o charakterze adoracyjnym, polegające na symbolicznym odtworzeniu drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia go do grobu.

Historia

Tradycja odprawiania Drogi Krzyżowej powstała w Jerozolimie (Via Dolorosa). Na jej powstanie niewątpliwie wpłynął fakt odnalezienia Krzyża św., pielgrzymki wiernych do Jerozolimy jako miejsca związanego z życiem i śmiercią Chrystusa oraz pragnienie odtworzenia Męki Chrystusa dla tych, którzy nie mogli pielgrzymować do Jerozolimy. W średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników, zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa.

Jako pierwszy 14 stacji wprowadził w 1741 roku św. Leonard z Porto Maurizio, który też za zgodą papieża Benedykta XIV założył Drogę Krzyżową w rzymskim Koloseum. Papież ten w tym samym roku wydał specjalne Breve, na mocy którego stacje Drogi krzyżowej zaczęto erygować w kościołach parafialnych (św. Leonard osobiście erygował 571 Dróg Krzyżowych w kościołach na terenie Italii). Nabożeństwo to szczególnie rozwinęło się w Holandii i Włoszech; praktykowało go wielu świętych. Św. Jan Paweł II odprawiał Drogę Krzyżową w każdy piątek przez cały rok i codziennie w wielkim poście.

W kościołach katolickich Droga Krzyżowa oznaczona jest 14 krzyżami, rozmieszczonymi najczęściej na ścianach bocznych świątyni; dodatkowo może być przedstawiona w obrazach lub rzeźbach. Stacje Drogi Krzyżowej to nie tylko odtworzenie wydarzeń z ostatnich dni Chrystusa. Mają one swą bogatą symbolikę. Dla katolików są również podstawą rozważań medytacyjnych.

Stacje Drogi Krzyżowej umieszczane są także na plenerowych kalwariach, na które składają się zespoły kościołów lub kaplic, symbolizujących stacje Męki Pańskiej (często jest ich więcej, niż 14). Zakładane są zazwyczaj na wzgórzach, tak by przypominały swym położeniem Jerozolimę.

Nową formą odprawiania Drogi Krzyżowej w Polsce, powstałą w XXI w., jest Ekstremalna Droga Krzyżowa , zainicjowana w 2009 r. w Krakowie przez   ks. Jacka Stryczka. Do 2017 roku odbyło się 9 edycji tego wydarzenia, które corocznie organizowane jest w okresie Wielkiego Postu w ponad 100 miastach Polski. EDK polega na przejściu co najmniej 40 km trasy, na której rozmieszczonych jest 14 stacji Drogi Krzyżowej. Uczestnicy przechodzą nocą w milczeniu trasę, rozważając stacje Drogi Krzyżowej według przygotowywanych corocznie przez organizatorów materiałów. Nowa forma Drogi Krzyżowej zdobywa z roku na rok coraz większą popularność. W 2015 r. na EDK wyruszyło 11 tys. osób, rok później, w czasie 8 edycji udział wzięło ok. 26 tys.osób. W roku 2017 według organizatorów ekstremalną Drogę Krzyżową przeszło ok. 52 tys. uczestników na 457 różnych trasach w 252 miastach Polski i Europy .

Do nowych form odprawiania Drogi Krzyżowej zaliczyć można również Muzyczną Drogę Krzyżową na chór mieszany i orkiestrę, z muzyką autorstwa Michała Biechowskiego i słowami Doroty Barwińskiej, pod kierownictwem dyrygenta Mateusza Lewandowskiego. Muzyczna Droga Krzyżowa Biechowskiego jest wykonywana cyklicznie w formie muzycznego wydarzenia sakralnego od 2015 roku w świątyniach Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Stacje Drogi Krzyżowej

Pośród tradycyjnych stacji Drogi Krzyżowej tylko osiem jest opisanych w Biblii. Pozostałe (3, 4, 6, 7 i 9) przekazała tradycja Kościoła. W szczególności nic nie wskazuje na to, że stacja 6. była znana przed średniowieczem. Z kolei stacja 13. (zdjęcie z krzyża i złożenie na łonie Maryi) jest rozwinięciem zapisu biblijnego, według którego Józef z Arymatei ściągnął ciało Jezusa z krzyża i pogrzebał je.

Formę nabożeństwa reguluje czwarte wydanie Enchiridion Indulgentiarum (promulgowane przez Pawła VI):

Pobożne ćwiczenia należy odprawiać przed stacjami Drogi Krzyżowej prawnie erygowanymi.

Do erygowania prawdziwej Drogi Krzyżowej wymaga się 14 stacji krzyżów, przy których zwykło się zamieszczać z pożytkiem tyleż obrazów, przedstawiających stacje jerozolimskie.

Zgodnie z powszechnie przyjętym zwyczajem pobożna praktyka składa się z czternastu pobożnych czytań, do których dodaje się pewne wezwania modlitewne.

Odpust za odprawienie Drogi Krzyżowej

Zgodnie z „Wykazem odpustów Kościoła Katolickiego”, zatwierdzonym Dekretem Papieża Pawła VI w dniu 29 czerwca 1968 r., za odprawienie Drogi krzyżowej można uzyskać odpust zupełny. Oprócz spełnienia zwykłych warunków dla uzyskania odpustu trzeba:

  1. a) odprawiać to ćwiczenie w miejscu, gdzie jest prawnie założona Droga Krzyżowa (w kościele, na placu przykościelnym itp.);
  2. b) rozważać Mękę Pana Jezusa (treścią rozmyślania nie muszą być kolejne stacje);
  3. c) przechodzić od jednej do drugiej stacji. Jeżeli Drogę Krzyżową odprawia się publicznie i trudno jest wszystkim wiernym przechodzić od stacji do stacji, wystarczy gdy przechodzi prowadzący to nabożeństwo lub osoba z krzyżem, a inni wierni pozostają na swoim miejscu. Kto w ten sposób, z powodu słusznej przeszkody, np. choroby, podróży, zamknięcia kościoła itp. nie może odprawić Drogi Krzyżowej wg podanych warunków – zyskuje odpust zupełny, jeśli przynajmniej przez pół godziny odda się pobożnemu czytaniu albo rozważaniu Męki Pana Jezusa

 

STACJE DROGI KRZYŻOWEJ

Cierpienie, choć niezawinione, trudne do przyjęcia i często bardzo bolesne – ma sens, ponieważ przemienia oblicze świata. Potwierdza tę prawdę życie Pana Jezusa, Jego Matki i wielu innych ludzi, na których drodze stanął On – Miłość Miłosierna. Cóż stałoby się z ludzkością, gdyby Jezus nie wypełnił woli Ojca, nie przyjął krzyża i nie umarł na nim? Cóż świat uczyniłby, gdyby zabrakło Maryi, wypełniającej w swoim życiu to, co ukazał jej Anioł? Jak potoczyłyby się losy świata, gdyby nie ofiara wielu świętych i męczenników?                    Stacja I

Pan Jezus na śmierć skazany

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie …  żeś przez Krzyż i mękę swoją odkupił świat .

Piłat wydając niesłuszny wyrok, skazał Pana Jezusa na śmierć. Bóg-Człowiek mógł odrzucić niesprawiedliwie wydany na siebie wyrok i uniknąć haniebnej śmierci, ale z miłości do stworzenia tego nie uczynił. Dzięki temu, że złożył swe życie w ofierze, Jego cierpienie osiągnęło wymiar zbawczy.

Któryś za nas cierpiał rany ….Jezu Chryste zmiłuj się nad nami .

Stacja II

Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie …  żeś przez Krzyż i mękę swoją odkupił świat .

Pan Jezus na swoje poranione i obolałe ramiona wziął ciężki krzyż. Przyjął go z miłością, pomimo, że był bez winy. Z całą pewnością to nie On powinien go nieść.

Któryś za nas cierpiał rany ….Jezu Chryste zmiłuj się nad nami .

Stacja III

Pan Jezus upada pod ciężarem krzyża

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie …  żeś przez Krzyż i mękę swoją odkupił świat .

Pan Jezus upał pod ciężarem krzyża, gdyż wysiłek jakiego się podjął był wielki. Zbawiciel był wyczerpany urąganiami i okrutnymi żartami, a także konsekwencjami wcześniejszych wydarzeń: biczowaniem i koronowaniem cierniem.

Któryś za nas cierpiał rany ….Jezu Chryste zmiłuj się nad nami .

Stacja IV

Pan Jezus spotyka Matkę swoją

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie …  żeś przez Krzyż i mękę swoją odkupił świat .

Na drodze bolesnej Jezusa, stanęła Jego Matka – Maryja. Można by powiedzieć, iż Miłość spotkała Miłość. On – Bóg Człowiek, pełen heroicznego poświęcenia, mający wkrótce umrzeć za swoje ukochane dzieci, spotkał Ją pełną bólu, w sposób doskonały wypełniającą wolę Ojca.

Któryś za nas cierpiał rany ….Jezu Chryste zmiłuj się nad nami .

Stacja V

Szymon pomaga dźwigać krzyż Panu Jezusowi

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie …  żeś przez Krzyż i mękę swoją odkupił świat .

Zmuszono Szymona do pomocy przy niesieniu krzyża. Jezus przyjął ten gest ze strony człowieka, choć czyn ten był pozbawiony miłości. Szymon za pomoc jakiej udzielił Synowi Bożemu, został wynagrodzony.

Któryś za nas cierpiał rany ….Jezu Chryste zmiłuj się nad nami .

Stacja VI

Weronika ociera twarz Panu Jezusowi

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie …  żeś przez Krzyż i mękę swoją odkupił świat .

Weronika w akcie miłosierdzia otarła twarz Jezusowi. Wystarczył jeden niewielki uczynek miłości okazany przez człowieka, żeby spłynęła wielka łaska dla całej ludzkości – oto na chuście odbiło się Najświętsze Oblicze Zbawiciela, niezwykły dar dany światu – na kawałku materiału ukazało się prawdziwe odbicie Miłości.

Któryś za nas cierpiał rany ….Jezu Chryste zmiłuj się nad nami .

Stacja VII

Pan Jezus upada po raz drugi

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie …  żeś przez Krzyż i mękę swoją odkupił świat .

Jezus upadł pod ciężarem krzyża, On – Świętość Najświętsza, lecz po chwili powstał, żeby wyruszyć w dalszą drogę, aby się wykonało to, co się miało wykonać.

Któryś za nas cierpiał rany ….Jezu Chryste zmiłuj się nad nami .

Stacja VIII

Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie …  żeś przez Krzyż i mękę swoją odkupił świat .

Nie płaczcie nade mną, lecz płaczcie nad sobą i nad waszymi dziećmi. Pan nieba wypowiedział proroctwo dotyczące tych, którzy zadali Mu cierpienie, ale zwrócił także uwagę na nędzę człowieka uwikłanego w grzech.

Któryś za nas cierpiał rany ….Jezu Chryste zmiłuj się nad nami .

Stacja IX

Pan Jezus upada po raz trzeci

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie …  żeś przez Krzyż i mękę swoją odkupił świat .

Pan Jezus upadł po raz trzeci, ale ponownie się podniósł. Król Miłości zawsze odnosi zwycięstwo, nawet jeśli się wydaje, że tak się nie stanie. Zło ma zawsze ograniczony czas i w odpowiednim momencie zawsze zostaje pokonane przez moc z wysoka.

Któryś za nas cierpiał rany ….Jezu Chryste zmiłuj się nad nami .

Stacja X

Pan Jezus z szat obnażony

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie …  żeś przez Krzyż i mękę swoją odkupił świat .

Trudno rozpoznać tę poranioną, zakrwawioną i umęczoną osobę, ale… to jest Miłość – Ona przybrała postać kogoś wzgardzonego i wyszydzonego i choć brutalnie zdarto z Niej szaty, to przyodziała się w małość, kruchość i pokorę.

Któryś za nas cierpiał rany ….Jezu Chryste zmiłuj się nad nami .

Stacja XI

Pan Jezus do krzyża przybity

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie …  żeś przez Krzyż i mękę swoją odkupił świat .

Okrutni oprawcy przybili Zbawiciela do krzyża. Jego ręce nie mogą już błogosławić, a nogi nie mogą kroczyć drogą prowadzącą do grzeszników, chorych i złamanych na duchu. Pomimo to myśli Jezusa jeszcze się koncentrują na Jego dzieciach, w chwili, kiedy wypowiada słowa: Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią.

Któryś za nas cierpiał rany ….Jezu Chryste zmiłuj się nad nami .

 

Stacja XII

Pan Jezus umiera na krzyżu

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie …  żeś przez Krzyż i mękę swoją odkupił świat .

Wykonało się… Najczulsze Serce Zbawiciela, Serce, które tak bardzo ukochało, przestało bić… Tam, gdzie umierała NAJWIĘKSZA MIŁOŚĆ, zaćmiło się słońce i ciemności spowiły ziemię. Nie mogło być inaczej, ponieważ życie bez miłości jest ciemnością.

Któryś za nas cierpiał rany ….Jezu Chryste zmiłuj się nad nami .

Stacja XIII

Pan Jezus zdjęty z krzyża

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie …  żeś przez Krzyż i mękę swoją odkupił świat .

Cierpienie Matki, trzymającej w objęciach martwe dziecko, musiało być ogromne. Co czuło serce Matki, kiedy z bliska zobaczyła z jakim okrucieństwem zadawano rany Jej synowi? …A Twoją duszę miecz przeniknie….

Któryś za nas cierpiał rany ….Jezu Chryste zmiłuj się nad nami .

Stacja XIV

Pan Jezus do grobu złożony

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie …  żeś przez Krzyż i mękę swoją odkupił świat .

Ciało Naszego Pana zostało złożone do grobu, ale to nie koniec, ponieważ prawdziwe życie nigdy się nie kończy na śmierci, ale zmierza do czegoś więcej, do ZMARTWYCHWSTANIA.

Któryś za nas cierpiał rany ….Jezu Chryste zmiłuj się nad nami .

 

Zobacz Drogi Bracie i Droga Siostro jak cierpiał Jezus – On Miłość Najwierniejsza i Najczulsza. Czyż więc Zbawiciel, w którego życie zostało wpisane tak wielkie cierpienie nie zrozumie Ciebie na Twojej drodze krzyżowej? Czyż nie będzie chciał Cię przytulić do swojego Najświętszego Serca i powiedzieć: Dziecię moje najmilsze, jestem z Tobą każdego dnia, kocham Cię całym sercem, jesteś moim szczególnie umiłowanym dzieckiem, szczególnie, ponieważ dźwigasz na swoich ramionach ciężki krzyż. Pamiętaj, dziecko moje, jeśli będziesz mi wierne , Twój krzyż w przyszłości także przemieni się w ZMARTWYCHWSTANIE.

Maria Kamińska, marzec 2014r.