Rozważania

SŁOWO NA NIEDZIELĘ

10 niedziela zwykła, 06 czerwiec 2021

Myśleć bardziej po Bożemu

To , że krewni Jezusa uważają Go za obłąkanego i próbują powstrzymać , a uczeni w Piśmie zarzucają Mu opętanie , pokazuje , że On nierozumiany i przez najbliższych , i przez wrogów . Zbyt ludzkie myślenie powoduje , że nie rozpoznają w Nim działającego Boga . Tymczasem Jezus jest Synem Bożym , całkowicie wierny Ojcu , do końca Mu oddany i bezgranicznie ufający . Swoim postępowaniem Jezus wytycza nam drogę , którą powinniśmy kroczyć . ” Bo kto wypełnia wolę Boga , ten jest moim bratem , siostrą i matką” . Przypomina również , ze jeśli będziemy trwać w jedności z Nim i między sobą , nic nie jest w stanie nas zniszczyć . Ufajmy Jezusowi i myślmy bardziej po Bożemu niż po ludzku .

Jezu , ufam Tobie . Chcę trwać w jedności z Tobą . Proszę , naucz mnie myśleć bardziej po Bożemu .

ks. Mariusz Frukacz

Błogosławionej niedzieli .