Rozważania

SŁOWO NA NIEDZIELĘ

26 Niedziela Zwykła , 26 wrzesień 2021

Radykalna postawa wobec grzechu

Jezus przestrzega nas , abyśmy nie byli powodem do grzechu dla innych, aby nasze zachowanie nie budziło zgorszenia . Woła też , abyśmy my sami wyrzekli się grzechu , aby mieć życie wieczne .W takiej sytuacji Jezus nawołuje do radykalnej przemiany . To wszystko , co prowadzi do grzechu , powinno być zniszczone . Zatem poszukajmy przyczyn naszych grzechów , aby je usunąć ze swojego życia , by mogło wzrastać dobro . Grzech rani nie tylko grzesznika , lecz także miłość Bożą i wspólnotę Kościoła . Walczmy zatem z nim w każdy możliwy sposób .

Jezu , proszę Cię o łaskę , abym zawsze dostrzegał przyczyny swoich grzechów . Daj mi siłę , abym mógł je usunąć ze swojego życia .

ks. Mariusz Frukacz

Błogosławionej niedzieli .