Myśli na każdy dzień

Pytania ks. Jana Twardowskiego                                                              LUTY

Dlaczego pytania? Ponieważ-jak mówi ks. Jan Twardowski-pytania” nie pozwalają duszy być na urlopie”. Zachęcają do pracy nad sobą. Uczą patrzeć na codzienność nie tylko z zewnątrz, ale i od wewnątrz. Pytania i trudniejsze,                 i łatwiejsze, stawiane z życzliwością, często z uśmiechem. Pomagają spojrzeć na siebie z dystansem,  lepiej rozumieć najbliższych.                                              Ksiądz,poeta,autor rozmyślań i opowiadań dla dzieci, podpowiada je tym, którzy szukają drogowskazów                i pytają:” Jak żyć?”.                                                    Tym, którzy zastanawiają się:” Po co żyję? Jaki jest sens mojego życia?”                                                        Książka z pytaniami na każdy dzień przez cały rok może prowokować do szukania odpowiedzi. Może codziennie sprawiać, że spojrzymy na świat z większą wrażliwością .

01 Luty

Cokolwiek bolesnego na nas spadnie , pytajmy siebie :                                                    Czy w tej chwili spotykam się z Jezusem ?  Czy chcę tego spotkania ?

02 Luty

Czy potrafimy zdobyć się na jakiekolwiek umartwienie w życiu , na dobrowolną ofiarę z miłości ?

03 Luty

Czy potrafimy nie tylko widzieć , ale także przejrzeć ?                                                    Widzimy ludzi , rozróżniamy twarze , ale czy potrafimy przejrzeć człowieka , by zobaczyć w nim Jezusa ?

04 Luty

Jak utrzymać w sobie sól , sens życia nadprzyrodzonego , by sól nie wywietrzała ?

05 Luty

Po co żyję ?      Jaki jest sens mojego życia ?

06 Luty

Jest takie powiedzenie , powtarzane z przekąsem : “Jak trwoga  , to do Boga “.                Ale co można wtedy uczynić mądrzejszego ?

07 Luty

Każdy z nas ma zaproszenie na Boże wesele . Jak na nie idziemy ?                                    Czy nie wleczemy się przypadkiem jak sakramenckie dziady na pogrzeb ?

08 Luty

Czy umiemy kochać poranionym sercem ?  Czy umiemy służyć , przebaczać ?

09 Luty

Czy modlimy się za upadających ? Może ich jeszcze przewracamy ? Może ich obgadujemy ? Czy modlimy się za tych , którzy mają trudności , grzeszą , gorszą nas ?

10 Luty

Czy nie marnuję cierpienia ? Co robię , abym wyszedł z cierpienia mądrzejszy , bardziej współczujący , mocniejszy wewnętrznie , bliższy Chrystusowi ?

11 Luty

Przejeżdża czasem obok nas karetka pogotowia . Widzimy jadący samochód . Czy widzimy w nim chorego człowieka ? Czy modlimy się za niego ?

12 Luty

Kiedy zasypiasz , pomyśl : Czy w dniu , który uchodzi , byłem poganinem , czy chrześcijaninem ? Czy lgnąłem tylko do tych , którzy mnie lubią ? Czy ceniłem tylko tych , którzy mnie cenili i chwalili ?

13 Luty

Kim jest dla nas Pan Jezus ? Jezus postawił pytanie , na które sam kiedyś odpowiedział :    “Ja jestem drogą i prawdą , i życiem ” (J 14,6) .                                                             Czy idziemy drogą Jezusową – nie tylko do Kany Galilejskiej , ale i na Golgotę ?

14 Luty

Czy można kochać człowieka , nie kochając Boga ?

15 Luty

Czy rozumiemy , że mamy przeżyć post jako naprawdę wielki wysiłek w pracy nad sobą , jako trud oczyszczenia , ofiary dla innych ?

16 Luty

Czy jest między nami ktoś , kto przypomina arcykapłana , który szukał fałszywych świadków , albo ktoś , kto przypomina Piłata, który boi się o swoją posadę i zdradza wiarę ? Może ktoś przypomina sługę , który chciał się przymilić władzy i uderzył Pana Jezusa w twarz ?

17 Luty

Czy umiem modlić się za tych , którzy nie umieją przyjmować wyroku ?

18 Luty

Czy wtedy , kiedy cierpię dotknie mnie niesprawiedliwy wyrok , osądzi Piłat i rzuci w kąt , umywając ręce , potrafię mu przebaczyć ?

19 Luty

Czy umiemy towarzyszyć Jezusowi w dobrowolnym przyjęciu krzyża ?

20 Luty

Przychodzimy do Jezusa , który upada , ale i powstaje . Czy my też umiemy powstać po upadku ?

21 Luty

Czy pamiętam , ile razy ludzie nam pomogli , wsparli , dodali sił ?

22 Luty

Czy jesteśmy na tyle pokorni, aby przyjmować pomoc drugiego człowieka ?                     Czy w poczuciu pychy nie odpychamy jej ?                                                                     Może chcemy tylko sami cierpieć , tylko sami pracować , tylko sami dźwigać ?                 Może nie umiemy przyjąć pomocy kogoś drugiego ?

23 Luty

Czy potrafimy nie tylko dźwigać , jak przypadkowy przechodzień , ale biec komuś na ratunek w pierwszym odruchu naszej pomocy , na jednej nodze ?

24 Luty

Jaki jest nasz stosunek do cudzego cierpienia wtedy , kiedy nie mamy czym pomóc ,    kiedy jesteśmy słabi i tak jak Weronika mamy tylko chustę w rękach ?                           Czy umiemy zdobyć się chociaż na to , żeby iść w czyjąś stronę z otwartymi pustymi rękoma ?

25 Luty

Może Jezus upadł w czyjejś duszy przez nas ? Może my byliśmy sprawcami tego , że ktoś odszedł od Jezusa , od sakramentów świętych ? Może sprawiło to nasze postępowanie , nasza zła pobożność ? Może Jezus upada z naszej przyczyny ?

26 Luty

Czy umiemy dostrzegać Opatrzność Bożą w naszym życiu ?

27 Luty

Dlaczego płaczesz ? Jaki jest powód twoich łez ? Czy płaczesz dlatego , że twoja duma jest obrażona ? Czy płaczesz dlatego , że jesteś zazdrosna ? Czy płaczesz dlatego , że się buntujesz ? Może płaczesz komuś na złość ? Może przez kokieterię ?

28 Luty

Pamiętamy o naszych upadkach. Czy pamiętamy o powstaniach ? Dlaczego nieraz upadamy na duchu , wątpiąc w moc Bożą , która stale jest przy nas ?                                              Czy wstydzimy się swoich grzechów wobec Pana Jezusa , kiedy On obnaża nasze serca ?