Myśli na każdy dzień

Pytania ks. Jana Twardowskiego                                                              Wrzesień

Dlaczego pytania?Ponieważ-jak mówi ks.Jan Twardowski-pytania”nie pozwalają duszy być na urlopie”.Zachęcają do pracy nad sobą.Uczą patrzeć na codzienność nie tylko z zewnątrz,ale i od wewnątrz.Pytania i trudniejsze,                 i łatwiejsze,stawiane z życzliwością, często z uśmiechem.Pomagają spojrzeć na siebie z dystansem,  lepiej rozumieć najbliższych.                                              Ksiądz,poeta,autor rozmyślań i opowiadań dla dzieci, podpowiada je tym,którzy szukają drogowskazów                i pytają:”Jak żyć?”.                                                    Tym,którzy zastanawiają się:”Po co żyję?Jaki jest sens mojego życia?”                                                        Książka z pytaniami na każdy dzień przez cały rok może prowokować do szukania odpowiedzi.Może codziennie sprawiać,że spojrzymy na świat z większą wrażliwością .

01 Wrzesień

Czy mamy poczucie odpowiedzialności za każdego człowieka ,    który dostaje się na ten świat , by nie zabić jego duszy ,                                      ucząc go grzechu ?

02 Wrzesień

Jak gospodaruję moim czasem ?                                              Czy go nie marnuję ?                                                              Czy nie żartuję z niego ?

03 Wrzesień

Czy mam tę świadomość , że jeżeli pomagam komuś – pomagam Bogu ,                                                                    jeżeli obrażam kogoś – obrażam samego Boga ?

04 Wrzesień

Czy nasza sprawiedliwość jest naprawdę sprawiedliwa ?

05 Wrzesień

Postawmy sobie pytanie :                                                      Kim Jestem ?                                                                        Jestem człowiekiem , ale co to znaczy ?

06 Wrzesień

Czy nie boję się oddać Bogu swego życia ?                              Czy kurczowo trzymam się życia ?

Czy potrafię oddać Bogu swoje życie wtedy ,                          kiedy On będzie tego chciał ?

07 Wrzesień

Od pytania : „Co mam czynić ?”                                              ważniejsze jest inne :                                                            „Dlaczego czynię to co czynię?” 

08 Wrzesień

Dlaczego Bóg zapalił we mnie ogień wiary ?                              Jak gospodaruję daną mi wiarą ?

09 Wrzesień

Czy nie gubimy duchowego życia ,                                          jakie zaczęło się w nas w tajemniczy sposób ?

10 Wrzesień

Kiedy nasz dzień , pełen pracy , jest pełen uwielbienia Boga ?    Czy rozpoczynający się dzień jest przemodlony ?

11 Wrzesień

Czy człowiek spełnia swoje powołanie ,które wyznaczył mu Bóg?Czy kocha Boga i bliźniego nie słowem , zewnętrznym gestem , lecz tęsknotą duszy , czasem nawet zabrudzonej ,ale pragnącej pojednania się z Bogiem , Źródłem światła , czystości i dobra ?

12 Wrzesień

Czy dziękujemy Bogu za to , że jest Bogiem ?

13 Wrzesień

Czy to , co w tej chwili robię , prowadzi mnie do Boga ,czy nie ? Czy nastrój , w jakim jestem , zbliża mnie do Boga , czy nie ?

14 Wrzesień

Czy jeszcze zdążymy wznieść się chociaż trochę na wysokość krzyża ?                                                                              Czy jeszcze zdążymy obniżyć się trochę , żeby nie ugiąć się pod krzyżem ?

15 Wrzesień

Czy w naszym życiu Matka Boska częściej jest bolesna czy radosna ?

16 wrzesień

Czy potrafimy w ciągu dnia przerwać na chwilę zajęcia , by pomyśleć o Bogu ?

17 wrzesień

Warto od czasu do czasu zastanowić się :                                                                    Komu ja teraz służę ?                                                                                                  Bogu czy samemu sobie ?                                                                                            Czy nie oczekuję królestwa , w którym chcę być królem ?

18 wrzesień

Wartości duchowe są niepodzielne .                                                                            Czy można oddać Bogu pół serca czwartą część duszy ,jedną setną swojego czasu?

19 wrzesień

Czy potrafimy poświęcić swoje ambicje dla Bożej sprawy ?

20 wrzesień

Czy idziemy z Jezusem , który powiedział :                                                                  „Niech każdy idzie za Mną”?                                                                                          Czy jest w nas naprawdę Jezus , który przyjmuje cierpienie i trudy z wiarą ,            że wszystko w planach Bożych obróci się ku dobremu ?

21 wrzesień

Czy czasem w nas nie siedzi taki bakcyl złości , który sprawia ,                                że widzimy tylko złych ludzi naokoło siebie ?

22 wrzesień

Czy inni , patrząc na nas , widzą to świadectwo –                                                        że Bóg jest dla nas najważniejszy ?

23 wrzesień

Czy chcemy dźwigać krzyż Jezusa , ale nie za ciężki ?                                                Czy chcemy składać Bogu ofiary , ale nie z samego siebie ?

24 wrzesień 

Czego szukasz w upokorzeniu ?                                                                                    Czy tylko tego człowieka , który mi zadał mi ból ?                                                      Czy umiem w upokorzeniu odnaleźć Boga ?

25 wrzesień

Czy będziesz ufał Jezusowi , kiedy niczego nie rozumiesz ?                                        Czy uwierzysz Temu , który powiedział , że jest „światłością świata” ?

26 wrzesień

Czy chcemy Boga kochać , ale nie nade wszystko ?

27 wrzesień

Czy jestem Bogu potrzebny ?                                                                                        Czy mogę powiedzieć , że Bóg kocha przeze mnie ?

28 wrzesień

Czasem nie rozumiemy Mszy Świętej .                                                                          Czy mamy jednak świadomość , że poprzez nią dzieją się wielkie rzeczy w naszym życiu ?

29 wrzesień

Czy potrafimy przeciwstawić się złu , które jest dookoła nas ?

30 wrzesień

Czy potrafimy tak się modlić , żeby po prostu ofiarować Bogu siebie ,modlącego się wtedy, kiedy nie odbieramy żadnych radości , żadnych pociech , tylko trwamy jak żołnierz na warcie , palimy się jak lampka wieczna przed Najświętszym Sakramentem ?